Sto lat Budynku od szkoły podstawowej do uniwersytetu
'Sto lat Budynku od szkoły podstawowej do uniwersytetu
 
Tytuł:Sto lat Budynku od szkoły podstawowej do uniwersytetu
Autor:Piotr Łabęda, Ryszar Maciołek, Edward Małachowski
Rok wydania:2007
ISBN:978-83-61036-00-5
Liczba stron:64
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

W dniu 16 czerwca 2007 roku, w auli budynku przy ul. Kopernika 1 zebrało sie 173, byłych i obecnych pracowników szkół działających pod jego dachem mniej więcej w okresie ostatnich 40 lat. Całośc okresu istnienia szkół w secesyjnym gmachu, jest imponująca. jako pierwsza rozpoczeła działalność 09 kwietnia 1907 roku - niemiecka Miejska Szkoła Realna. Zespol Szkół Nr 13 " Copernicanum" zkończył stuletni okres obecności szkoły średniej w budynku w dniu 27 kwietnia 2007 roku, żegnając ostatnich absolwentów. W czerwcu po raz ostatni staneły w auli poczty sztandarowe: Technikum Kolejowego, Zespołu Szkół Kolejowych i Zespołu Szkół Nr 13 " Copernicanum". Choć chwile były smutne, nie brakowało tradycyjnej " części artystycznej". Z podium pełniącego od lat funkcję estrady, żegnał się ze swoją Szkołą i jej...

Cena brutto: 10.00 5.00

Problemy nauki i szkonictwa wyższego
'Problemy nauki i szkonictwa wyższego
 
Tytuł:Problemy nauki i szkonictwa wyższego
Autor:Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-61036-96-8
Liczba stron:215
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Wydawnictwo pt. Problemy nauki i szkonictwa wyższego ukazało się z okazji 10-lecia działalności Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jej tematyka nawiązuje do poszukiwań jak najlepszych rozwiązań organizacyjnych systemu nauki i szkolnictwa wyższego w celu poprawy jakości kształcenia, efektywności badań naukowych, rozwoju młodej kadry oraz kreowania postaw twórczych i innowacyjnych we wszystkich aspektach działalności szkoły wyższej, a zwłaszcza tych, które związane są bezpośrednio z realizacja tej misji.

Cena brutto: 30.00