GOSPODARKA - REGION
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim
'Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim
 
Tytuł:Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan i znaczenie kapitału zag
Autor:Maria Kola-Bezka, Marcin Kuzel, Iwona Sobczak
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-61036-13-5
Liczba stron:234
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Prezentowana książka jest jednym z niewielu opracowań, poruszających kwestie dotyczące kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Intencją autorów było przynajmniej częściowe wypełnienie luki informacyjnej w tym ważnym dla regionu temacie. Celem publikacji stało się możliwie dokładne zaprezentowanie stanu (wartości, dynamiki, struktury przestrzennej i gałęziowej) kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim, a także ukazanie miejsca przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału w gospodarce województwa ze względu na ich liczbę, zasoby kapitałowe, poziom zatrudnienia i skalę prowadzonej działalności inwestycyjnej. Książka została przygotowana z myślą o ułatwieniu pracy władzom samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie tworzenia...

Cena brutto: 25.00 15.00

Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny
'Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny
 
Tytuł:Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny
Autor:Mirosław Geise
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-61036-05-0
Liczba stron:108
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Publikacja zawiera wybór niektórych problemów teorii  praktyki rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym. Dobór tych zagadnień jest w dużym stopniu uwarunkowany skalą zjawisk zachodzących w globalnej gospodarce w latach 2008-2009. Ten burzliwy okres pogłębiającego się kryzysu gospodarczego wyraźnie wskazał na liczne uchybienia w działaniach globalnych aktorów oraz szeregu instytucji finansowych. Wpływ globalnej nierównowagi na układy lokalne jest zdecydowanie negatywny, w związku z czym istnieje pilna potrzeba podjęcia dyskusji wokół problemów rozwoju na szczeblu lokalnym.

           ...

Cena brutto: 20.00 10.00