GEOGRAFIA
Koncepcje i problemy badawcze geografii
'Koncepcje i problemy badawcze geografii
 
Tytuł:Koncepcje i problemy badawcze geografii
Autor:red. nacz. Kazimierz Marciniak
Rok wydania:2011
ISBN:ISBN 978-83-61036-15-9
Liczba stron:699
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Publikacja dedykowana jest prof. Wiesławowi Maikowi z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej składa się z laudacji, biografii wraz z wykazem Jego dorobku naukowego i 43 oryginalnych prac przygotowanych przez Autorów z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Podzielono je na 6 rozdziałów na podstawie podejmowanej w niej problematyki:

1.       1. Zagadnienia ogólne

2.    ...

Cena brutto: 75.00

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
'Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
 
Tytuł:Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń struktura
Autor:red. Wiesław Maik
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-61036-48-7
Liczba stron:396
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze dokonują się pod wpływem powstałej w końcu XX w. nowej kombinacji czynników rozwoju składającej się z trzech wzajemnie wspomagających się sił: rosnącej roli innowacji i informacji, rozszerzającej się globalizacji i zaostrzającej się konkurencji. Siły te determinują przemiany struktury systemów osadniczych w skali globalnej, krajowej i regionalnej. Można stwierdzić, że istnieje pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne między współczesnymi czynnikami rozwoju a wielkimi miastami i aglomeracjami miejskimi. Mimo wielu niedogodności tworzą one optymalne środowisko dla procesów globalizacji...

Cena brutto: 40.00 20.00

Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii
'Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii
 
Tytuł:Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii
Autor:red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-44-9
Liczba stron:232
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Przestrzeń stanowi kluczową kategorię geograficzną nierozerwalnie związaną z dziejami naszej dyscypliny. Współczesne przemiany w geografii, polegające przede wszystkim na rozszerzaniu jej podstaw teoretycznych o ujęcie humanistyczne, znakomicie powiększyły perspektywę interpretacyjną otaczającej nas rzeczywistości, ale jednocześnie prowadzą do rozbieżności w sposobach rozumienia kluczowych pojęć geograficznych. Wieloznaczności tej sprzyja również dokonująca się w wyniku dynamicznych zmian społeczno-kulturowych i gospodarczych kompresja czasoprzestrzeni, która zasadniczo zmienia nasze dotychczasowe rozumienie czasu i przetrzeni a także sposoby ich badania. Nowe wymiary przestrzeni i czasu stwarzają potrzebę...

Cena brutto: 35.00 15.05