EKONOMIA
Odsłony Kapitalizmu
'Odsłony Kapitalizmu
 
Tytuł:Odsłony Kapitalizmu
Autor:Mirosław Geise, Maria Ewa Szatlach
Rok wydania:2011
ISBN:ISBN 978-83-61036-63-0
Liczba stron:192
Wydawnictwo:Wydawnictwo uczelniane WSG

Oddajemy do rąk Czytelnika opracowanie, którego celem jest wskazanie niedoskonałości w funkcjonowaniu gospodarki kapitalistycznej w różnych jej "odsłonach" czyli stadiach rozwojowych. Kapitalizm przebył długą drogę ewolucji, a bogactwo doświadczeń związanych z tym procesem powinno przekładać się na lepszą skuteczność działań w praktyce gospodarczej. 

Cena brutto: 27.50

Wykłady z historii myśli ekonomicznej
'Wykłady z historii myśli ekonomicznej
 
Tytuł:Wykłady z historii myśli ekonomicznej
Autor:Wiesław Piątkowski
Rok wydania:2010
ISBN:978-83-61036-65-4
Liczba stron:294
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Ekonomia jest nauką, która wspiera się na dwóch bardzo odległych filarach. Pierwszy to wyższa matematyka i umiejętność dokładnego liczenia zysku. Drugi filar to kwestie społeczne, jak rozłożyć prawa
finansowe, aby dane społeczeństwo rozwijało się jak najprężniej i jednocześnie, aby rezultatem rozwoju nie były nowe napięcia społeczne. Od początku istnienia tej nauki wszyscy ekonomiści poruszali się w granicach wyznaczonych prze oba filary. W zależności od tego, do którego zbliżali się bardziej, ich decyzje przybierały inne barwy. W ciekawy i jednocześnie prosty sposób – co w przypadku tej nauki jest dużą sztuką – historię myśli ekonomicznej przedstawia profesor Piątkowski. Rzecz nie tylko dla studentów ekonomii, ale dla wszystkich zainteresowanych tą kontrowersyjną dziedziną...
Cena brutto: 28.00 21.00