ARCHITEKTURA
PRZEMIANY FUNKCJI MIAST HISTORYCZNYCH - KONTEKST TURYSTYKI I ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
'PRZEMIANY FUNKCJI MIAST HISTORYCZNYCH - KONTEKST TURYSTYKI I ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
 
NOWOŚĆ
PROMOCJA
Tytuł:PRZEMIANY FUNKCJI MIAST HISTORYCZNYCH - KONTEKST TURYSTYKI I ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
Autor:pod red. Romany Przybyszewskiej - Gudelis
Rok wydania:2012
ISBN:978-83-61036-22-7
Liczba stron:285
Wydawnictwo:
Prezentowany tom obejmuje szeroka gamę problemów urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich, głównie w odniesieniu do przemian funkcjonalnych w zakresie kultury i turystyki w Polsce i za granicą. Fragment przedmowy.
Cena brutto: 55.00

AQUA AERO Architektura, Urbanizm, Studia
'AQUA AERO Architektura, Urbanizm, Studia
 
Tytuł:AQUA AERO Architektura, Urbanizm, Studia
Autor:pod. red. Lecha Zimowskiego
Rok wydania:2011
ISBN:978-83-61036-51-7
Liczba stron:223
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Ukazała się kolejna edycja pracy zbiorowej pod tytułem "AQUA AERO Architektura, Urbanizm, Studia, Studia" pod red. prof. dr hab. Lecha Zimowskiego w serii publikacji Wydawnictwa Uczelnianego WSG.
Zbiór zawiera tematy związane z wodą i powietrzem.
Cena brutto: 30.00

Architektura zaczyna się ponad horyzontem
'Architektura zaczyna się ponad horyzontem
 
Tytuł:Architektura zaczyna się ponad horyzontem
Autor:Robert Barełkowski
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-927218-1-9
Liczba stron:84
Wydawnictwo:Wydawnictwo EXEMPLUM

Architektura to dziedzina szczególna, wymagajaca w takim samym stopniu precyzyjnej analizy, co kontemplacji. Skupienia na problemach projektowych, zagadnieniach społecznych, ekonomicznych i kulturowych z jednej strony, a niezobowiązującego napawania się pięknem, harmonią z drugiej. Właśnie ta szczególna cechc łączenia w sobie pierwiastków humanistycznych i technicznych w sposób kreatywny czyni z architektury tak newralgiczną domenę. W niej nieustający dyskurs bazujący na wiedzy, lecz nie stroniący od rozważań nad emocjonalną stroną naszego funkcjonowania w środowisku przestrzennym, powinien ujawnić się w szerokim spektrum wypowiedzi - komunikując się przez obraz, słowo pisane, dziwięk... 

Dla Autora udział w debacie materializuje sie w wypowiedzi - naukowej, literackiej i fotograficznej. W kontekście tego Uczelnia swój udział...

Cena brutto: 23.00 13.80

Geo – architektura, arbanizm, studia
'Geo – architektura, arbanizm, studia
 
Tytuł:Geo – architektura, arbanizm, studia
Autor:red. Lech Zimowski
Rok wydania:2006
ISBN:83-922276-3-8
Liczba stron:372
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Praca stworzona z myślą o przyszłych architektach, podzielona na dwie części zatytułowane Wykładnie i Zastosowania. Część pierwsza obejmuje między innymi następującą problematykę: geourbanizm – aktualizowanie pojęć, geologia i fizjografia na potrzeby urbanistyki i architektury, teoria i kultywacja biomów i hydrobiomów, architektura i urbanistyka mieszkaniowa. Natomiast w części drugiej znajdują się między innymi szkice na następujące tematy: architektura nadbrzeża,...

Cena brutto: 40.00 20.00

Ars – architektura, urbanizm, studia
'Ars – architektura, urbanizm, studia
 
Tytuł:Ars – architektura, urbanizm, studia
Autor:red. Lech Zimowski
Rok wydania:2007
ISBN:978-83-61036-20-3
Liczba stron:218
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Praca stworzona z myślą o przyszłych architektach. Obejmuje między innymi szkice na następujące tematy: znaczenie dzieła sztuki w kreacji przestrzeni architektonicznej, projektowanie a konserwacja wnętrza zabytkowego, pojęcie kształtowania w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, nowoczesne metody renowacji fasad i detali rzeźbiarskich obiektów zabytkowych, cechy przestrzeni publicznych a atrakcyjność struktur miejskich.


Cena brutto: 30.00 15.00