Promowane produkty
PRZEMIANY FUNKCJI MIAST HISTORYCZNYCH - KONTEKST TURYSTYKI I ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
'PRZEMIANY FUNKCJI MIAST HISTORYCZNYCH - KONTEKST TURYSTYKI I ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
 
NOWOŚĆ
PROMOCJA
Tytuł:PRZEMIANY FUNKCJI MIAST HISTORYCZNYCH - KONTEKST TURYSTYKI I ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
Autor:pod red. Romany Przybyszewskiej - Gudelis
Rok wydania:2012
ISBN:978-83-61036-22-7
Liczba stron:285
Wydawnictwo:
Prezentowany tom obejmuje szeroka gamę problemów urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich, głównie w odniesieniu do przemian funkcjonalnych w zakresie kultury i turystyki w Polsce i za granicą. Fragment przedmowy.
Cena brutto: 55.00

KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
'KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
 
NOWOŚĆ
PROMOCJA
Tytuł:KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
Autor:pod red. Z. Sawaniewskiej-Mochowej i W. Mocha
Rok wydania:2012
ISBN:978-83-61036-94-4
Liczba stron:174
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Zmiany, jakie się dokonały w krajobrazie społeczno-kulturowym województwa kujawsko-pomorskiego w ostatnich kilkudziesięciu latach, a zwłaszcza od momentu transformacji ustrojowej w roku 1989, nie spotkały się dotąd z refleksja badawczą w wystarczającym zakresie. Ta publikacją autorzy pragną choć częściowo zapełnić powstałą lukę, opisując przemiany i dokonania w życiu społecznym tego regionu oraz nowe wzory i normy, jakie pojawiły się w sferze zachowań kulturowych jego mieszkańców. Interdyscyplinarne podejście, prezentowane w tej książce, umożliwia przyjrzenie się wszelkim zjawiskom z punktu widzenia takich dyscyplin naukowych jak socjologia, geografia kultury, historia, filozofia (etyka), literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo czy językoznawstwo. Praca zawiera artykuły ujmujące poszczególne fenomeny społeczno-kulturowe zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i synchronicznym....
Cena brutto: 32.00

RACUNKOWOŚĆ
'RACUNKOWOŚĆ
 
NOWOŚĆ
PROMOCJA
Tytuł:RACHUNKOWOŚĆ
Autor:Emilia Fladrowska
Rok wydania:2013
ISBN:978-83-61036-70-8
Liczba stron:113
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Brak opisu produktu
Cena brutto: 19.00